+91 9377730616, +91 9377730626  |  rkhkacademy@gmail.com

School Toppers Class - XII COMMERCE

School Toppers Class - XII COMMERCE


March 2019

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

JAYDEEP FINDORIA

93.2

2nd

DEVANSH DESAI

92.4

3rd

ROHIT JHAKKAR

90.8

March 2018

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

CHIRAG KOTHARI

91.80

2nd

HEET BHALALA

90.80

3rd

NIKHIL JAIN

90.60

4th

NAIMISH SARKHELIYA

90.00

5th

BHAWARLAL PRAJAPATI

87.60

5th

CHINTAN RANGPARIYA

87.60

March 2017

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

BHAVIN JADVANI

86.00

2nd

CHINTAK THUMMAR

83.80

3rd

BHAVIK GURNANI

82.80

3rd

MANTHANKUMAR GANGANI

82.80

March 2016

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

TARUN SHAH

92.20

2nd

MAHESH PUJARI

91.20

3rd

NIKUNJ SARKHELIYA

90.20

March 2015

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

VARUN SINGH

87.80

2nd

KAPIL JAIN

87.60

3rd

SHUBHAM SIHOTIYA

80.00

March 2014

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

VIKAS RAJPUROHIT

94.40

2nd

HITESH CHOUDHARY

88.00

2nd

NIRAV RAKHOLIYA

88.00

3rd

SAHIL CHACHAD

87.60

March 2013

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

JATIN MAKADIA

81.20

2nd

JEMISH VADI

77.40

3rd

YASH KUMAR KOTHARI

75.60

March 2012

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

BHAVESH AGARWAL

84.00

2nd

NIRAV BOGHRA

82.00

3rd

PARIMAL SURANI

80.80

March 2011

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

PRIYANK VEKARIYA

82.20

2nd

JENISH GANDHI

66.40

3rd

ABHISHEK KUKADIYA

65.80

March 2010

Rank.

Name

PERCENTAGE

1st

ROHIT RABADIYA

79.40

2nd

VENKATESH RATHI

75.80

3rd

SUMIT KUMAR CHAUHAN

74.20